Tư vấn công nghệ, cung cấp các nguyên liệu trong ngành làm kem nhằm đáp ứng các kỹ thuật hiện đại cho nhà sản xuất…